1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I need to tell you something…

"I need to tell you something."

Dịch:Tôi cần kể cho bạn nghe vài điều.

August 8, 2014

32 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/yuuko0314

Well I don't think in Vietnamese we talk like this !? Instead I'd rather use : "Tôi cần nói với bạn cái này"


https://www.duolingo.com/profile/KittyLazy

we (Vietnamese people) also say: "tôi cần nói với bạn điều này", "tôi cần nói với bạn (một) vài chuyện"... for that sentense. the word "tell" is more likely translated as "nói" rather than "kể". we use "kể" when we wanna tell a story (kể một câu chuyện).


https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Vãi cả bắt bẻ :)))


https://www.duolingo.com/profile/nhatminhnguyen

Tôi cần nói cho bạn đôi điều.


https://www.duolingo.com/profile/ngXun1

Tôi cần nói cho bạn một vài thứ mà không đúng :(


https://www.duolingo.com/profile/hungtri

Tôi cần nói cho bạn vài chuyện


https://www.duolingo.com/profile/-Katiou-Kid-

Tôi cần nói cho bạn vài điều


https://www.duolingo.com/profile/NguynThDiu984393

"Tôi cần kể vài điều cho bạn nghe " sao lại sai


https://www.duolingo.com/profile/SmallDrago2

Tôi cần kể vài điều cho bạn nghe, ko đúng là thế quái nào?


https://www.duolingo.com/profile/NgcH254233

Tôi cần nói vài điều cho bạn nghe


https://www.duolingo.com/profile/VTrnMinhTr

Tôi cần kể vài điều cho bạn nghe


https://www.duolingo.com/profile/vantri1010

"tôi cần phải nói với bạn một số chuyện" cũng sai ?? :D ??


https://www.duolingo.com/profile/dangthibaongan16

lời gì vậy nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/kiiet

tất cả các đáp án: tôi cần nói cho bạn nghe một vài điều tôi cần nói cho ban một vài điều tôi cần nói bạn nghe một vài điều tôi cần nói vói bạn một số thứ tôi cần nói với bạn một số điều tôi cần kể cho bạn nghe một vài thứ tôi cần kể cho bạn môt số điều tôi cần kể với bạn một số thứ tôi cần kể cho bạn nghe một số điều tất cả điều sai, má ơi làm gần ba phút mới qua được câu này,


https://www.duolingo.com/profile/nhatkhanh2010

"tôi cần nói cho bạn vài chuyện" không đúng???


https://www.duolingo.com/profile/-A.R.M.Y-BTS-

....that I love u! ^*^


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

I need to tell you something, I need to tell you something, I need to tell you something, I need to tell you something, I need to tell you something, I need to tell you something, I need to tell you something


https://www.duolingo.com/profile/ThuPhng733664

Me too Small Dragon


https://www.duolingo.com/profile/HuongLe990610

'Tôi cần nói với bạn điều này' cũng đúng mà sao sai. Còn nhiều hạn chế quá.


https://www.duolingo.com/profile/HiuTrng3

I...you dịch là anh..em tại sao lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/KittyLazy

tại vì tiếng anh "i - you" prefer cho "tôi - bạn" hơn (đa số câu nên dịch như vậy nếu như không rõ mối quan hệ của 2 người đang được đề cập trong câu), và cách xưng hô "anh - em" cũng chỉ có ở tiếng việt.


https://www.duolingo.com/profile/LuanNguyen550251

tôi cần nói với bạn vài việc. sao lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/ngchn21

Vjhsxaukzgsacaubdskgskgaghkuihssislihflgugadfuhggsjcgifgiudgsijdivauijsfuhadfsauiadjhfghhgadiewdjfuivwgidaoufwhwuoijeouihfjkfsajodoidfsaboheihfwufwgoiuiahuoafosijhishonhkgvvcvaiuigcsisadivcvusavjvdcskjksgjgjbb


https://www.duolingo.com/profile/ngchn21

Bjsvbuadcbjhhovu bjvsbjkbjvdnjhogkjvsoksadvuijbvdskbjk


https://www.duolingo.com/profile/ngchn21

Bjsvjbsjbvjbvsjbsscvkjvsjkscanjsaskcshchd8shì8vhdsjbsvbvjdbvdbhdjssvivwuefwivdshidvsbjvjnSx .z!jhv!dvhcjw hhvwfvjw?yufwkbv.gjvcnkejfwekvijdbk


https://www.duolingo.com/profile/ngchn21

Ncabn vjacvkhHSLHJSSSSYSJS7SYSUSvhđhjvbvjcubjcjcbiascbjcvjbcvbjasvvuhvaduscajbcuhUSJJsảsàsssàbiddncsajbdacjhvdajvadj


https://www.duolingo.com/profile/Tuan457516

Toi can noi voi ban vai thu la sai ah it is crazy


https://www.duolingo.com/profile/tramminhtam

đm I want to die


https://www.duolingo.com/profile/nhathuy2005

tell mà đọc như help

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.