1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Cảnh sát cần phong toả con đ…

"Cảnh sát cần phong toả con đường đó."

Dịch:The police needs to shut that road.

August 8, 2014

2 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.