"Cảnh sát cần phong toả con đường đó."

Dịch:The police needs to shut that road.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hntuans
 • 14
 • 14
 • 12
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 27

Police là số nhiều sao need lại thêm s

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Cảm ơn bạn, mình sẽ bỏ câu này ra khỏi khóa học

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hntuans
 • 14
 • 14
 • 12
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 27

Câu này vẫn chưa được bỏ. Nếu nó đúng mình vẫn rất thắc mắc khi nào police là đại từ số ít, khi nào là số nhiều.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.