"Thetownhasanairport."

Dịch:Thị trấn có một sân bay.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhquanNg1

Thị trấn có một cái sân bay

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phamthang2010

thành phố có một sân bay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhYuriy

Thành phố cũng đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tiendung2111

nghe nhu đoc 2 lần air

1 tuần trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.