Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The town has an airport."

Dịch:Thị trấn có một sân bay.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhquanNg1

Thị trấn có một cái sân bay

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phamthang2010

thành phố có một sân bay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhYuriy

Thành phố cũng đúng

3 năm trước