Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thích tất cả ngoại trừ những đôi giầy."

Dịch:I like everything except for the shoes.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huyenxinhgai

i like everything except the shoes, thế cũng sai à

4 năm trước