1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi thích tất cả ngoại trừ n…

"Tôi thích tất cả ngoại trừ những đôi giầy."

Dịch:I like everything except for the shoes.

August 8, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/huyenxinhgai

i like everything except the shoes, thế cũng sai à

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.