Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We see over eighty enemies from the tower."

Dịch:Chúng tôi thấy trên 80 kẻ thù từ tòa tháp.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuangChinh1

sao nghe khó vậy. giống như lady đấy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/QunNguyn12

Tower là tháp hay pháo đài đều đc, sao lại dập khuôn vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BaBac8
BaBac8
  • 25
  • 36

Chúng tôi thấy 80 quân thù... cũng khong được là sao?

5 ngày trước