"Ireadforninetyminutes."

Dịch:Tôi đọc trong 90 phút.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buithevinh5

Thì đáp án cuối cùng cũng là tôi đọc trong 90 phút

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QuangChinh1

nghe như for a 90 vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/yui_2000

Chín chục Chín mươi : v

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyentienkhanh

tôi đọc trong vòng chín mươi phút cũng sai :))

4 năm trước

https://www.duolingo.com/haiha104425

Trời ơi thời con cú duolingo msuf xanh lá cây hành hạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/leekhanhf2

Spam

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hiu75625

Lại còn từ trong

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hiu75625

Từ trong

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buithevinh5

-_- hahahaha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/buithevinh5

Trả lời đúng rồi nha

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.