Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I read for ninety minutes."

Dịch:Tôi đọc trong 90 phút.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buithevinh5

Thì đáp án cuối cùng cũng là tôi đọc trong 90 phút

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QuangChinh1

nghe như for a 90 vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/yui_2000

Chín chục Chín mươi : v

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyentienkhanh

tôi đọc trong vòng chín mươi phút cũng sai :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/haiha104425

Trời ơi thời con cú duolingo msuf xanh lá cây hành hạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/leekhanhf2

Spam

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hiu75625

Lại còn từ trong

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hiu75625

Từ trong

1 năm trước

https://www.duolingo.com/buithevinh5

-_- hahahaha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/buithevinh5

Trả lời đúng rồi nha

1 năm trước