https://www.duolingo.com/profile/KullNguyen

it time lunch

August 9, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

It time lunch? Câu này đúng ra phải là It's lunch time

August 9, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.