https://www.duolingo.com/KullNguyen

it time lunch

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

It time lunch? Câu này đúng ra phải là It's lunch time

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.