"I had arrived at work."

Dịch:Tôi đã đến chỗ làm.

August 9, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/duonglnt

Tôi đã đến nơi làm việc, vậy mà sai ư?

August 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Phuongphi2

U cái này chấm khó lắm

May 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ThunLTh1

Trời ơi, ghi đúng mà chấm người ta sai là sao?

August 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ThuPhng733664

Uk

July 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Minhhoang1507

Tôi đã đi đến nơi làm việc cũng sai ,fuck you

October 23, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.