Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I had arrived at work."

Dịch:Tôi đã đến chỗ làm.

4 năm trước

0 Nhận xét