Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Điều này không ngăn chặn vấn đề một cách triệt để."

Dịch:This does not prevent the problem completely.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Himyoong

Thế này mà đưa completely lên trước prevent nó bảo sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tranphucuong09

vậy thì đừng dùng từ: một cách triệt để, mà là một cách hoàn chỉnh???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Monster_Hunter

Mình dịch là: This does not prevent the issue completely Thì báo mình ko được dùng issue Tại sao ko đc dùng issue nhỉ ? mình nghĩ issue là hợp lệ mà.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/truonghuynh587

tại sao lại dùng this does nhỉ , sao lại không dùng this is

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bichtram90

"prevent" là động từ thường mà bạn, không đi chung với động từ "to be" cùng lúc được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/truonghuynh587

à vì vậy nên phải dùng trợ động từ đúng không bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bichtram90

uh, mình nghĩ như vậy đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/__congtu__

dùng thoroughtly mà bảo sai, từ completely là hoàn toàn mà. Sai còn tỏ ra nguy hiểm haiz bó tay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lethitu

sao clearly lại không thế được completely nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

This does not prevent the problem completely, this does not prevent the problem comppetely

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangde102
hoangde102
  • 25
  • 3
  • 2
  • 403

this does not prevent the issue completely...issue không dùng thay cho problem được trong trường hợp này hở bà con?

7 tháng trước