"Điều này không ngăn chặn vấn đề một cách triệt để."

Dịch:This does not prevent the problem completely.

August 9, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Himyoong

Thế này mà đưa completely lên trước prevent nó bảo sai

August 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/tranphucuong09

vậy thì đừng dùng từ: một cách triệt để, mà là một cách hoàn chỉnh???

October 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Monster_Hunter

Mình dịch là: This does not prevent the issue completely Thì báo mình ko được dùng issue Tại sao ko đc dùng issue nhỉ ? mình nghĩ issue là hợp lệ mà.

November 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/truonghuynh587

tại sao lại dùng this does nhỉ , sao lại không dùng this is

November 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/bichtram90

"prevent" là động từ thường mà bạn, không đi chung với động từ "to be" cùng lúc được

December 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/truonghuynh587

à vì vậy nên phải dùng trợ động từ đúng không bạn

December 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/bichtram90

uh, mình nghĩ như vậy đó

December 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/__congtu__

dùng thoroughtly mà bảo sai, từ completely là hoàn toàn mà. Sai còn tỏ ra nguy hiểm haiz bó tay

April 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lethitu

sao clearly lại không thế được completely nhỉ?

July 31, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hoangde102

this does not prevent the issue completely...issue không dùng thay cho problem được trong trường hợp này hở bà con?

February 1, 2018

https://www.duolingo.com/profile/SNbDmZ
  • 1118

This does not prevent the issue completely

December 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Trang291297

Sao issue ko dk nhi

May 20, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.