"Is it my turn?"

Dịch:Tới phiên của tôi rồi à?

August 9, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/traitimphale_213

Đến phiên tôi rồi à mà không được là sao?


https://www.duolingo.com/profile/Himyoong

Ghi 'lần này đến lượt tôi phải không?' mà bảo sai


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Bỏ chữ lần này thì ok


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Is It my turn, is It my turn, is It my turn, is It my turn, is It my turn, is It my turn, is It my turn, is It my turn, is It my turn, is It my turn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.