"Is it my turn?"

Dịch:Tới phiên của tôi rồi à?

August 9, 2014

9 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/traitimphale_213

Đến phiên tôi rồi à mà không được là sao?


https://www.duolingo.com/profile/Himyoong

Ghi 'lần này đến lượt tôi phải không?' mà bảo sai


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Bỏ chữ lần này thì ok


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Is It my turn, is It my turn, is It my turn, is It my turn, is It my turn, is It my turn, is It my turn, is It my turn, is It my turn, is It my turn


https://www.duolingo.com/profile/_Shiroo...Kun_

"Đến lượt tôi đúng không" sao lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/Thuong894966

My là của tôi mà


https://www.duolingo.com/profile/misguchan

Dổckdjlxdveogx9iebdic mọi người Đọc được không

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.