"Is it my turn?"

Dịch:Tới phiên của tôi rồi à?

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/traitimphale_213

Đến phiên tôi rồi à mà không được là sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Himyoong

Ghi 'lần này đến lượt tôi phải không?' mà bảo sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Bỏ chữ lần này thì ok

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.