"Isitmyturn?"

Dịch:Tới phiên của tôi rồi à?

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/traitimphale_213

Đến phiên tôi rồi à mà không được là sao?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Himyoong

Ghi 'lần này đến lượt tôi phải không?' mà bảo sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Bỏ chữ lần này thì ok

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Is It my turn, is It my turn, is It my turn, is It my turn, is It my turn, is It my turn, is It my turn, is It my turn, is It my turn, is It my turn

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.