"Iaskyouthesamequestion."

Dịch:Tôi hỏi bạn cùng một câu hỏi.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I ask you the same question, I ask you the same question, I ask you the same question, I ask you the same question, I ask you the same question

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.