Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I ask you the same question."

Dịch:Tôi hỏi bạn cùng một câu hỏi.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I ask you the same question, I ask you the same question, I ask you the same question, I ask you the same question, I ask you the same question

1 năm trước