Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đang ở trong tháng Chín."

Dịch:We are in September.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuongvy.havy

We are in the september tại sao lại ko đk nhỉ.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Mai399550

Trong câu này thì không có từ "the" nha bạn ^^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThHiYn5

CCMNR

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThHiYn5

Bởi vì september là tháng, tháng chỉ thời gian - không phải đồ vật hoặc con vật

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/zzzcoldboyzzz

Đọc sao ra chúng tôi đang ăn trong tháng 9 k hỉu vãi.

2 năm trước