Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cậu bé giống bạn như đúc."

Dịch:The boy is exactly like you.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The boy is exactly like you, the boy is exactly like you, the boy exactly like you, the boy is exactly like you, the boy is exactly like you, the boy is exactly like you

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 25
  • 51

The boy is exactly like you

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/LeeAngTheo

The boy is like you exactly lại sai.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quynhnga13061993

The boy is exactly like you

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/RenB121183

The boy is exaxtly like you x 3.14

4 tuần trước