1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Cậu bé giống bạn như đúc."

"Cậu bé giống bạn như đúc."

Dịch:The boy is exactly like you.

August 9, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

The boy is exactly like you, the boy is exactly like you, the boy exactly like you, the boy is exactly like you, the boy is exactly like you, the boy is exactly like you


https://www.duolingo.com/profile/linhshady

Câu này mình dịch là cậu bé chac chắn thích bạn không?


https://www.duolingo.com/profile/Nhathuyqn

tại sao completely ko dùng được?


https://www.duolingo.com/profile/tuanhoang745275

completely là hoàn tooàn


https://www.duolingo.com/profile/LeeAngTheo

The boy is like you exactly lại sai.


https://www.duolingo.com/profile/RenB121183

Exactly đứng sau tobe bạn nhé


https://www.duolingo.com/profile/MinhThi216943

The boy is exactly like you, the boy is exactly like you... Exactly đứng sau tobe. Exactly đứng sau tobe.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.