"Tôi không có một chiếc đầm như thế!"

Dịch:I do not have such a dress!

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeHieuHB

Thằng cha này rỗi quá nhỉ

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.