Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She eats the apple."

Dịch:Cô ấy ăn táo.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luuthanh114

Cô ấy ăn một quả taod

4 năm trước

https://www.duolingo.com/h5u6n7g8

Hinh nhu la she eat an epple chu. Sao lai la the

3 năm trước