1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "She eats the apple."

"She eats the apple."

Dịch:Cô ấy ăn táo.

August 9, 2014

2 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/luuthanh114

Cô ấy ăn một quả taod

August 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/h5u6n7g8

Hinh nhu la she eat an epple chu. Sao lai la the

October 25, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.