"Bạn biết ai?"

Dịch:Whom do you know?

August 9, 2014

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/duckien112

Who với whom khác nhau ở vai trò chủ ngữ hay vị ngữ của đối tượng được hỏi. Ai biết bạn - ai là chủ ngữ thì dùng who. Bạn biết ai - ai là vị ngữ thì dùng whom

November 23, 2018

https://www.duolingo.com/profile/lechiengd

who do you know không được hả ad ơi.

August 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/...Sera...

tôi cũng điền giống bạn những họ có bảo sai đâu

August 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hainam1990

Câu này không có trong tiếng anh, kiểu như là sai ngữ pháp ấy. Hồi trước có một bạn giải thích dài lắm nhưng hiểu đại khái là vậy! Muốn hỏi "Bạn biết ai" hay "bạn biết người nào" thì cứ dùng "Whom do you know" như công thức thôi!

June 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Kira_BK

Được nhé

September 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/KuroKashan

whom là đại từ quan hệ bạn ạ

September 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/khue3

Mk đố các bạn bt Dick là gì

December 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NguynThanh694988

"Dương vật"ấy mà:v

January 1, 2019

https://www.duolingo.com/profile/khue3

You know who???

December 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Who do know you - whom do you know ai biết bạn, bạn biết ai có được ko nhỉ

July 11, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Kira_BK

Không nhé, giống nhau hết

September 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/phucviet

Khó vãi cich

June 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/KieuNhan2

You know whom??

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/KuroKashan

cái đó là bạn sai ngữ pháp rồi nha whom là đại từ quan hệ lên đầu để tạo ra W-H quesion

September 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nhatnguyen3089

Who know you? - Ai biet ban? , whom do you know? - Ban biet ai?

August 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Kira_BK

Sai nhé, giống nhau hết

September 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/PhanAnh878583

Do you know whom? Có được không?

May 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/KuroKashan

cái đó là bạn sai ngữ pháp rồi nha whom là đại từ quan hệ lên đầu để tạo ra W-H quesion

September 1, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.