"Bạn biết ai?"

Dịch:Whom do you know?

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lechiengd

who do you know không được hả ad ơi.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/...Sera...

tôi cũng điền giống bạn những họ có bảo sai đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hainam1990

Câu này không có trong tiếng anh, kiểu như là sai ngữ pháp ấy. Hồi trước có một bạn giải thích dài lắm nhưng hiểu đại khái là vậy! Muốn hỏi "Bạn biết ai" hay "bạn biết người nào" thì cứ dùng "Whom do you know" như công thức thôi!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Kira_BK
Kira_BK
  • 25
  • 17
  • 6
  • 3

Được nhé

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/khue3

You know who???

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/khue3

Mk đố các bạn bt Dick là gì

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynThanh694988

"Dương vật"ấy mà:v

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/duckien112

Who với whom khác nhau ở vai trò chủ ngữ hay vị ngữ của đối tượng được hỏi. Ai biết bạn - ai là chủ ngữ thì dùng who. Bạn biết ai - ai là vị ngữ thì dùng whom

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.