"Tha mi fichead 's a dhà."

Translation:I am twenty-two.

July 25, 2020

1 Comment
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Coiseam

uill, chan eil mi fichead 's a dha tuillidh, ach [sin air ceòl]...
tha mi a' fairichdainn mi fichead 's a dhà

Learn Scottish Gaelic in just 5 minutes a day. For free.