1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi không có bất kỳ đáp án n…

"Tôi không có bất kỳ đáp án nào."

Dịch:I do not have any answers.

August 10, 2014

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/DuyAnRanchodas

sao tôi trả lời là " i have no any aswers " mà sai vậy ?


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Đã no rồi còn any. Any mang nghĩa phủ định rồi. Bạn thêm no vào là sai


https://www.duolingo.com/profile/cncon458

Thiếu chử do


https://www.duolingo.com/profile/hoaicu

No thêm any là sai vị trí rồi còn j. Thế cũng hỏi


https://www.duolingo.com/profile/Hoan902048

I have not any answers không được à add?


https://www.duolingo.com/profile/Stagazer

Bạn dùng từ "not" sai cách rồi!Chi tiết:https://www.youtube.com/watch?v=if-Ck-cxm-w


https://www.duolingo.com/profile/trangle180293

Don't cũng k đk. Chịu


https://www.duolingo.com/profile/Alysa_vn

"I do not have any answer" tại sao lại sai nhỉ? sau any danh từ đếm được dùng ở số ít mà


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Quy tắc bạn nói không chính xác nha. Theo từ điển Oxford Advanced Learner thì trong câu phủ định, any đi với danh từ không đếm được hoặc là danh từ đếm được số nhiều. Answer là danh từ đếm được nên phải để ở số nhiều.

Trường hợp bạn nói có thể đó là danh từ không đếm được, ví dụ: I do not have any time. Đã là danh từ không đếm được thì chẳng có số nhiều số ít gì nữa cả


https://www.duolingo.com/profile/thaithuytien

I don't have any answers k đúng hả add


https://www.duolingo.com/profile/hoaicu

Ko bt duolingo bị sao


https://www.duolingo.com/profile/TunAnh894138

Sao minh tl la ' i don't have any answer ' van sai


https://www.duolingo.com/profile/Cung_Phu

i have any answers


https://www.duolingo.com/profile/Ly-Truc

sao answer lại có "s"


https://www.duolingo.com/profile/hoaicu

Vì answer ở đây là số nhiều


https://www.duolingo.com/profile/MaiDuong981846

Don't cũng được mà sao mình bấm nó kêu sai?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.