"Đừng bỏ lỡ cơ hội này!"

Dịch:Do not miss this opportunity!

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SBvfS

Do not lose this chance

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.