1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Đừng bỏ lỡ cơ hội này!"

"Đừng bỏ lỡ cơ hội này!"

Dịch:Do not miss this opportunity!

August 10, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/SBvfS

Do not lose this chance

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.