"Họ có một người con trai khác."

Dịch:They have another son.

August 10, 2014

6 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/nguyentuananh01

another, other, different khác nhau thế nào vậy


https://www.duolingo.com/profile/hongnhung88

other + danh từ đếm được số nhiều, danh từ không đếm được mang ý nghĩa: những cái khác, một chút nữa… Ví dụ: other pencils = some more

another + danh từ đếm được số ít mang ý nghĩa: một cái khác, một người khác… Ví dụ: another pencil


https://www.duolingo.com/profile/DanhLe1

Mình cũng đang thắc mắc, Cảm ơn bạn nhiều


https://www.duolingo.com/profile/lut436756

Có thể thay thế diffrent k ạ


https://www.duolingo.com/profile/tientran898

ko đc bạn ạ


https://www.duolingo.com/profile/Thang6

Họ có "một" người con trai khác...cơ mà nhỉ???sao sai

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.