Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ có một người con trai khác."

Dịch:They have another son.

4 năm trước

0 Nhận xét