"Anh ấy nghĩ gì về văn bản đó?"

Dịch:What does he think about the document?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Quancuahoi

trường hợp này dùng "that document" được không ạ?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.