Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh trai của tôi là một sinh viên trường cao đẳng."

Dịch:My brother is a college student.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/holechihieu

Không phải University là đại học sao?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangXuanTam

anh trai tôi là một sinh viên đại học

4 năm trước