"Con mèo ngủ trên con chó."

Dịch:The cat sleeps on top of the dog.

August 10, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenbangvait

The cat sleeps on the dog :3

August 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/huong1001

Me too

April 7, 2018

https://www.duolingo.com/profile/dmchuong

"The cat sleeps above the dog" yes or no???

October 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/QNmai

above: phía trên, ở mức cao hơn, còn ý trong câu trên là ngủ trên mình con chó

September 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Hiu509676

Above là dùng để chỉ vật ở trên nhưng cách 1 khoảng

July 16, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Hiu509676

No

July 16, 2018

https://www.duolingo.com/profile/teomui

sao ko dùng được over hả

November 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ManhLeVan1

"over" cũng sai???

September 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ToanTri

on thi sao co chu

December 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quynhanh20072003

on the voi on top co khac gi nhau dau

January 21, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Nghia1998

...\

August 7, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.