"Con mèo ngủ trên con chó."

Dịch:The cat sleeps on top of the dog.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nguyenbangvait

The cat sleeps on the dog :3

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huong1001

Me too

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/dmchuong

"The cat sleeps above the dog" yes or no???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3

above: phía trên, ở mức cao hơn, còn ý trong câu trên là ngủ trên mình con chó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hiu509676

Above là dùng để chỉ vật ở trên nhưng cách 1 khoảng

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hiu509676

No

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/teomui

sao ko dùng được over hả

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhLeVan1

"over" cũng sai???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ToanTri

on thi sao co chu

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.