1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I had not assumed anything."

"I had not assumed anything."

Dịch:Tôi đã không giả sử bất cứ gì .

August 10, 2014

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/MrJeese

hic, mình không hiểu nghĩa câu này dùng trong trường hợp nào?!?


https://www.duolingo.com/profile/QNGAHAPPY

Assumed: đã giả định.


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything


https://www.duolingo.com/profile/Dim919530

Bất cứ gì? Chả có nghĩa


https://www.duolingo.com/profile/xuanloc0

I don't understand this sentence


https://www.duolingo.com/profile/Dung14391

Tối nghĩa qua ad ơi


https://www.duolingo.com/profile/thophan11

giả thiết không được à


https://www.duolingo.com/profile/LacNhat

tôi đã không giả sử bất cứ điều gì?


https://www.duolingo.com/profile/LDung217152

Câu từ vô nghĩa!!!???


https://www.duolingo.com/profile/tmlm4N

tôi đã không giả định bất cứ điều gì


https://www.duolingo.com/profile/tracucvang123

Tôi đã không cho rằng bất cứ thứ gì ...câu này problem


https://www.duolingo.com/profile/illionsecret

Câu này mình đọc xong k hiểu gì cả.


https://www.duolingo.com/profile/gaTrongMatSat

mình nghĩ là đáp an nên: tôi đã không giả sử bất cứ điều gì . sẽ dễ hiểu hơn


https://www.duolingo.com/profile/lXKIjo6c

Nhận định m thấy đúng hơn


https://www.duolingo.com/profile/thainguyen997499

'tôi đã không thừa nhận điều gì ' sao sai ?


https://www.duolingo.com/profile/JulyDien

Chẳng hiểu câu này khó khó sao ý


https://www.duolingo.com/profile/dipvthn

Hỏng hiểu hỏng hiểu


https://www.duolingo.com/profile/tuanhtho

Bạn nào dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt cho mình với


https://www.duolingo.com/profile/PhuTran986123

Một câu nói vô nghĩa,người đọc ko hiểu nói về cái gì !!!

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.