"I had not assumed anything."

Dịch:Tôi đã không giả sử bất cứ gì .

August 10, 2014

19 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/MrJeese

hic, mình không hiểu nghĩa câu này dùng trong trường hợp nào?!?

August 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nguyenduythai143

I had assumed nothing có vẻ có nghĩa hơn :P...

September 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/QNGAHAPPY

Assumed: đã giả định.

October 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything

April 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Dim919530

Bất cứ gì? Chả có nghĩa

June 26, 2019

https://www.duolingo.com/profile/xuanloc0

I don't understand this sentence

January 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Dung14391

Tối nghĩa qua ad ơi

January 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thophan11

giả thiết không được à

May 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/LacNhat

tôi đã không giả sử bất cứ điều gì?

June 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/LDung217152

Câu từ vô nghĩa!!!???

October 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tmlm4N

tôi đã không giả định bất cứ điều gì

June 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/BaHunh

Tối nghĩa

September 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tracucvang123

Tôi đã không cho rằng bất cứ thứ gì ...câu này problem

February 12, 2018

https://www.duolingo.com/profile/illionsecret

Câu này mình đọc xong k hiểu gì cả.

February 21, 2019

https://www.duolingo.com/profile/thanhtan60

Tối nghĩa

August 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/kienphcn710

add nên dịch câu này là: tôi đã không bịa đặt bất cứ cái gì. thì hay hơn :v

April 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Possiblenguyen

"Tôi đã không thừa nhận bất cứ cái gì" có lý hơn ad ơi

September 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Assume nghĩ là thừa nhận chà Bá mà rụng Nụ mới bn

October 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/TamTrngS

dịch như shịt, như translate google

July 3, 2015

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.