"Ihadnotassumedanything."

Dịch:Tôi đã không giả sử bất cứ gì .

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MrJeese

hic, mình không hiểu nghĩa câu này dùng trong trường hợp nào?!?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/QNGAHAPPY

Assumed: đã giả định.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything, I had not assumed anything

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dung14391

Tối nghĩa qua ad ơi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thophan11

giả thiết không được à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LacNhat

tôi đã không giả sử bất cứ điều gì?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LDung217152

Câu từ vô nghĩa!!!???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tmlm4N
tmlm4N
  • 22
  • 76

tôi đã không giả định bất cứ điều gì

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Tối nghĩa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tracucvang123

Tôi đã không cho rằng bất cứ thứ gì ...câu này problem

11 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.