"Chúng tôi sẽ chọn một hướng khác cho đất nước này ."

Dịch:We will choose the direction of this country.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thuy21

we will choose different direction for this country hay we will choose another direction for this country

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.