"Người thuyền trưởng ở cảng vào buổi sáng."

Dịch:The captain is in the port in the morning.

August 11, 2014

6 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/hoangsonvaa

Có ai giải thích tại sao dùng at ko đc ko?


https://www.duolingo.com/profile/Binh.Pham

Sao ở đây lại vừa dùng in vừa dùng at được nhỉ? Mình nghĩ at thì phù hợp hơn chứ nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/hin836004

Sao dùng nhiều " in" thế nhỉ mọi người


https://www.duolingo.com/profile/Trung463350

đoạn văn này sai ở chồ nào


https://www.duolingo.com/profile/uyn694009

Harbor cũng là cảng mà ơ


https://www.duolingo.com/profile/nguyentuan86289

Sao dùng nhiều từ the vậy nhỉ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.