Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Where is my place?"

Dịch:Chỗ của tôi là ở đâu?

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/daigiahuong

Địa chỉ của tôi ở đâu?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lehongtlx

Khu của tôi đâu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoaithuong1906

cái này nghe giống số nhiều quá!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tyteotop

Nơi ở của tôi là ở đâu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/xunv10

Thiếu từ ????

9 tháng trước