1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Mấy giờ rồi?"

"Mấy giờ rồi?"

Dịch:What time is it?

August 11, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/sHyJm

Sao lại có is it nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/TrnThHng16

Tớ tưởng what time cũng xài được theo nghĩa này mà nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/LThTho5

What time sao lại sai ? ? ? !


https://www.duolingo.com/profile/kido66029

What time is it viết đúng sao lai báo sai


https://www.duolingo.com/profile/Hazei1

Chòi má time mà đọc là thi í mei


https://www.duolingo.com/profile/doanhhai2k5

Còn có từ is it là vì sao vậy mod


https://www.duolingo.com/profile/minhmaxti

trả lời là it is nên trong câu hỏi đảo ngược lại là is it


https://www.duolingo.com/profile/Bictun11

What is the time?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.