Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mấy giờ rồi?"

Dịch:What time is it?

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sHyJm

Sao lại có is it nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnThHng16

Tớ tưởng what time cũng xài được theo nghĩa này mà nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LThTho5

What time sao lại sai ? ? ? !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kido66029

What time is it viết đúng sao lai báo sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Quyn647126

Ừm

2 tháng trước