"Bạn là nguồn hi vọng của chúng tôi."

Dịch:You are our hope.

August 11, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

Hope chỉ được dịch là hy vọng thôi, sao lại thêm chữ "nguồn" nhỉ

August 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ptp2612005

chuẩn

July 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/MrFuong

you are hope of us

August 5, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.