"Bạn là nguồn hi vọng của chúng tôi."

Dịch:You are our hope.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NamLQ
NamLQ
Mod
  • 20
  • 2

Hope chỉ được dịch là hy vọng thôi, sao lại thêm chữ "nguồn" nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ptp2612005

chuẩn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MrFuong

you are hope of us

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.