"Bạn là nguồn hi vọng của chúng tôi."

Dịch:You are our hope.

August 11, 2014

2 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

Hope chỉ được dịch là hy vọng thôi, sao lại thêm chữ "nguồn" nhỉ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.