1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He pays no attention to the …

"He pays no attention to the teacher."

Dịch:Anh ta không chú ý tới giáo viên .

August 11, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/yenngoc444

Chú ý nghe giảng á


https://www.duolingo.com/profile/long66709

Anh ta không chú ý tới giáo viên


https://www.duolingo.com/profile/scarllee

không hiểu câu này lắm...có "pay" là sao? ai giải thích cho mình với...


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

"pay attention" là một dạng Phrasal verb ( mệnh đề động từ ) có nghĩa là " chú ý , quan tâm "

"pay attention to" là "chú ý , quan tâm đến"

thí dụ :

I pay attention to you / anh quan tâm đến em

I didn't pay attention to what she was saying./ Tôi đã không chú ý đến những gì cô ấy đã nói..

Hoặc như câu đầu đề tiếng Anh trên

he pays no attention to the teacher / anh ấy không chú ý tới giáo viên


https://www.duolingo.com/profile/ashlynnnguyen

nếu vậy thì phải dịch nghĩa chung cho " pay no attention" chứ nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/cDHR41

Thank you very much


https://www.duolingo.com/profile/myBynr

Oh. Thanks you so much


https://www.duolingo.com/profile/ThoNguynPh756944

Pay attention to là chú ý nha

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.