"He pays no attention to the teacher."

Dịch:Anh ta không chú ý tới giáo viên .

August 11, 2014

5 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/bluebearje

Chú ý nghe giảng á


https://www.duolingo.com/profile/long66709

Anh ta không chú ý tới giáo viên


https://www.duolingo.com/profile/ThoNguynPh756944

Pay attention to là chú ý nha


https://www.duolingo.com/profile/ANNALSNG

My answer was not wrong. Our answers were the same meaning,dear teachers.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.