"Cô ta là một niềm vinh dự cho trường chúng ta."

Dịch:She is an honor to our school.

August 11, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/immigrationlaw

Sao dùng mạo từ là "an" vậy mod?

August 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

"honor" /ˈɑː.nɚ/: chữ h ở đây là âm câm, coi như từ này đọc bắt đầu là nguyên âm nên dùng mạo từ an


https://www.duolingo.com/profile/NgaTran20

tại sao dùng to vậy bạn, ko dùng for đc ạ?


https://www.duolingo.com/profile/pmyt

to be an honour to sb/sth: to bring admiration and respect to your country, school, family etc because of your behaviour or achievements.

  • She is an honour to our school.

  • It is a great honour to us.

  • It is a great honour (for us) to have you here on Duolingo.


(No Vietnamese equivalents from my part, sorry.) :(

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Sao không dùng for Cho câu này nhỉ she is an honor for our school


https://www.duolingo.com/profile/hson2005

tại sao lại là an honor mà không phải a honor nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/hson2005

h là âm câm nên bắt đầu từ nguyên âm o thế thì còn những âm nào câm nữa mọi người


https://www.duolingo.com/profile/hung485495

Trời! Cũng biết nó là âm câm nhưng ai nghĩ là về mặt ngữ pháp nó cũng theo luôn!

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.