Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chị là mẹ của anh ấy hay chị của anh ấy ?"

Dịch:Are you his mother or his sister?

0
4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoanghanhcun

sao mother lại không được chuyển thành mom vậy?

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/haanh2206

Tại sao dùng his older sister lại ko được?

0
Trả lời3 năm trước