"Chị là mẹ của anh ấy hay chị của anh ấy ?"

Dịch:Are you his mother or his sister?

August 11, 2014

2 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/hoanghanhcun

sao mother lại không được chuyển thành mom vậy?


https://www.duolingo.com/profile/haanh2206

Tại sao dùng his older sister lại ko được?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.