Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The wall supports the roof."

Dịch:Bức tường chống đỡ mái nhà.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huayen

"chống đỡ" hay "đỡ" khác gì nhau =.=

4 năm trước

https://www.duolingo.com/YBcozYnot

"chống đỡ" còn k chính xác bằng "đỡ"... trong trường hợp này.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Thai571878

Bức tường nâng đỡ mái nhà.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/le_thanh_dung

Khi dịch thoát nghĩa thì đáp án dịch từng từ. Khi dịch từng từ thì đáp án dịch thoát nghĩa. Chẳng biết đâu mà lần.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhvuth

"Bức tượng hổ trợ mái nhà" fail :D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Naganadel
Naganadel
  • 25
  • 14
  • 75

Me too ;W;

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/tyteotop

bức tường hỗ trợ mái nhà là đúng, mong ad cập nhật

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhLuan2422

"Chống đở" hay " chống đõ" tiếng việt phong phú quá.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quan11304

Chống đở là sai chính tả rồi!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LittleZeros

Cả hai đều là phương ngữ nhé bạn, do đó không được chấp nhận trong Duolingo đâu

2 năm trước