"Thewallsupportstheroof."

Dịch:Bức tường chống đỡ mái nhà.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huayen

"chống đỡ" hay "đỡ" khác gì nhau =.=

4 năm trước

https://www.duolingo.com/YBcozYnot

"chống đỡ" còn k chính xác bằng "đỡ"... trong trường hợp này.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/anhvuth

"Bức tượng hổ trợ mái nhà" fail :D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Naganadel

Me too ;W;

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/tyteotop

bức tường hỗ trợ mái nhà là đúng, mong ad cập nhật

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngan742018

yes mình ok với bạn, trong gợi ý cũng ghi vậy mà

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thai571878

Bức tường nâng đỡ mái nhà.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/le_thanh_dung

Khi dịch thoát nghĩa thì đáp án dịch từng từ. Khi dịch từng từ thì đáp án dịch thoát nghĩa. Chẳng biết đâu mà lần.

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.