Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My uncle is a worker."

Dịch:Chú tôi là một công nhân.

4 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NhmNgcHin

Theo văn Việt hoàn toàn có thể dịch: Chú tôi là công nhân

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang415856

Xin lỗi quên mất chữ tôi

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/KimKhanh10

Viết quên là đánh một cái

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenQuye671776

Trong tiếng việt thì "Chú tôi là công nhân" phải đúng, không nhất thiết phải có "a" , bởi vì "chú tôi" đang nói về him 1 người mà thôi. Không thể nói chú tôi là "những công nhân được"

-Có lẽ ngữ pháp của tiếng anh nó bắt buộc phải có chữ "a", nếu có giải thích nào tốt hơn mong mọi người giúp phân tích rõ hơn

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/KimKhanh10

Hahahaha

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 910

she is a nurse. cô ta là y tá. (máy cho đúng) "My uncle is a worker. " chú tôi là công nhân (máy cho sai)

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/nghia_2129

chú tôi là công nhân

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhTheMafia

chú tôi là một công nhân chứ, câu này có chữ a mà. ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Long_2001

trả lời chú tôi là công nhân vẫn đúng về mặt ngữ pháp mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhTheMafia

đúng là vậy nhưng dịch thì duo bắt buộc phải đúng từng từ bạn ạ. :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KimKhanh10

Tiếng anh!

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Ky_Rapper

uncle là he mà sau he là thêm s hoặc es chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KimKhanh10

Trời đất ơi

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/LA2daD

worker là tất cả những người làm việc chứ nhỉ, đâu phải chỉ mỗi công nhân đâu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kanzaiki_mizuki

chú tôi là công nhân theo ngữ pháp tiếng việt vẫn đúng mà

1 tháng trước