Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My uncle is a worker."

Dịch:Chú tôi là một công nhân.

4 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NhmNgcHin

Theo văn Việt hoàn toàn có thể dịch: Chú tôi là công nhân

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang415856

Xin lỗi quên mất chữ tôi

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/KimKhanh10

Viết quên là đánh một cái

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenQuye671776

Trong tiếng việt thì "Chú tôi là công nhân" phải đúng, không nhất thiết phải có "a" , bởi vì "chú tôi" đang nói về him 1 người mà thôi. Không thể nói chú tôi là "những công nhân được"

-Có lẽ ngữ pháp của tiếng anh nó bắt buộc phải có chữ "a", nếu có giải thích nào tốt hơn mong mọi người giúp phân tích rõ hơn

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/KimKhanh10

Hahahaha

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 964

she is a nurse. cô ta là y tá. (máy cho đúng) "My uncle is a worker. " chú tôi là công nhân (máy cho sai)

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Mickey.Jerry

chú tôi là một người lao động cơ mà

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/nghia_2129

chú tôi là công nhân

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhTheMafia

chú tôi là một công nhân chứ, câu này có chữ a mà. ^^

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Long_2001

trả lời chú tôi là công nhân vẫn đúng về mặt ngữ pháp mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhTheMafia

đúng là vậy nhưng dịch thì duo bắt buộc phải đúng từng từ bạn ạ. :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KimKhanh10

Tiếng anh!

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Ky_Rapper

uncle là he mà sau he là thêm s hoặc es chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KimKhanh10

Trời đất ơi

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/LA2daD

worker là tất cả những người làm việc chứ nhỉ, đâu phải chỉ mỗi công nhân đâu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kitaoji_sakura

chú tôi là công nhân theo ngữ pháp tiếng việt vẫn đúng mà

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Mickey.Jerry

chú tôi là một người lao động mà

3 tuần trước