"Ihadarrivedatthehotelinthecity."

Dịch:Tôi đã đến khách sạn trong thành phố.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Quang_Minh_2210

tôi đã đến (ở - nghĩ ) khách sạn trong thành phố -----

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mischieviousgirl

tôi đã đi đến khác gì tôi đã đến vậy các anh chị

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhong123

đã = từng . mod ơi, mistake hộ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtan60

Ad không nên phân biệt chữ tới với chữ đến vì tuỳ địa phương họ dùng.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lacloi_95

tôi đã đến ở khách sạn trong thành phố sao không đúng nhể

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bac.nguyencong95

"Nhà nghỉ" ko dc ạ?

3 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.