"Heusesthespoon."

Dịch:Anh ấy sử dụng cái muỗng.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/L6af4

he uses THE spoon nghe nhu he uses HIS spoon o(╯□╰)o

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Cockchafer_

Anh ấy sử dụng cái muỗm. mà sai à, nó dễ nghe hơn cái muỗng nhiều dấy

1 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.