"He uses the spoon."

Dịch:Anh ấy sử dụng cái muỗng.

August 12, 2014

2 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Lan17041

tại sao (xao) xử dụng lại sai?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.