1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He uses the spoon."

"He uses the spoon."

Dịch:Anh ấy sử dụng cái muỗng.

August 12, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/phamvanvanpham

"Anh ấy sử dụng cây muỗng" lại sai à

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.