1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "They do not exercise, but th…

"They do not exercise, but they walk every day."

Dịch:Họ không tập thể dục, nhưng họ đi bộ mỗi ngày .

August 12, 2014

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/KhoiNguyen2111

không có chữ bộ trong câu (đi bộ) mà cũng sai nữa hả

July 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/khanh540098

Này có sai đâu

May 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/cuongbui11

Không có từ "họ" nên đáp án ko thể đúng. Đề nghị duolingo bổ sung thêm

May 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/cuongbui11

Câu này thiếu từ Không và từ Họ trong ứng dụng nên đáp án ko thể đúng. Duolingo cần sửa và bổ sung thêm 2 từ này.

May 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/wwwlongvn

Câu này thiếu từ họ

November 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lananh306

They do not exercise, but they walk every day.

February 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Tram_Ette_05

Sai về ngữ pháp ad à

July 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/khanh540098

Hừ

May 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NancyTran634306

Ko có từ "thể " sao ghi đc

June 26, 2019

https://www.duolingo.com/profile/tramminhtam

alibatam

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NKDuy310507

alibatam là gì

September 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/khanh540098

Chắc là lộn xộn nên bấm lộn chứ gì

May 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Reigand.

''Chúng'' ở đầu câu có sẳn, nhưng mẫu câu có sẳn lại để ''Họ''

December 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lananh306

Họ không tập thể dục, nhưng họ đi bộ mỗi ngày .

February 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguynHongT489440

"exercise" có nhiều nghĩa như vầy mà mình ghi là "rèn luyện" thì nó bảo sai. đề nghị Duolingo sửa lại

August 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Khoa754733

Câu này thừa ý nghĩa

August 31, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nguynquang268955

Nếu theo nghĩa của tiếng việt thì " nhưng mà" vẫn đúng và có tính nhấn mạnh hơn cho câu chứ sao lại chấm không đúng?

July 4, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NguynDngTh490699

Tại sao lại sai ?

October 12, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.