"Anh là một hòn đảo."

Dịch:England is an island.

August 12, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/QuangChinh1

hehe. Anh là một hòn đảo? anh -he?

August 12, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.