"Anh là một hòn đảo."

Dịch:England is an island.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuangChinh1

hehe. Anh là một hòn đảo? anh -he?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.