"Bạn ăn bánh mì."

Dịch:You eat bread.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/paygate591

Sao you eat the bread lại sai?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.