Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn ăn bánh mì."

Dịch:You eat bread.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/paygate591

Sao you eat the bread lại sai?

4 năm trước