"Bạn ăn bánh mì."

Dịch:You eat bread.

August 12, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/paygate591

Sao you eat the bread lại sai?

August 12, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.