1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Her brother returned to the …

"Her brother returned to the house where they had lived."

Dịch:Anh trai của cô ấy đã trở về ngôi nhà mà họ đã từng sống trước đây.

August 12, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thanhtan60

Câu trả lời có chút văn chương, không như những đáp án khác, khó mà đoán được. Y như xổ số


https://www.duolingo.com/profile/keoneo

anh trai của cô ấy đã trở về nhà mà họ đã sống sao lại sai nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/LeQuocQuan

anh trai cô ấy đã trở về nhà nơi mà họ đã sống. Vâng!!! thiếu từ "căn" !!!


https://www.duolingo.com/profile/Nghiep998763

Câu trả lời bị dư hai từ "trước đây"


https://www.duolingo.com/profile/TienTeymur

Anh trai của cô ấy đã trở về ngôi nhà mà trước đây họ đã từng sống , sai mới đau chứ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.