1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The captain is in the port i…

"The captain is in the port in the morning."

Dịch:Người thuyền trưởng ở cảng vào buổi sáng.

August 12, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/DngCtTng

'thuyền trưởng ở hải càng vào buổi sáng ' Mod sửa lại lỗi chính tả nhé : 'càng' ?

August 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/huuhaibuh

vãi càng

October 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Kienlinh1

thuyền trưởng ở bến tàu vào buổi sang mà cũng không được à

June 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/nguynKhanh995270

Đm..cl...

July 28, 2018

https://www.duolingo.com/profile/LHuyHiu1

"Thuyền trưởng thì ở trên cảng vào buổi sáng " sai sao, wtf

October 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/tunt766929

Thuyền trưởng ở trong cảng vào buổi sáng .. Sai wtf

May 2, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ThAnh888085

The captain is in the port in the morning. Captain captian capital captain capital captain palace

April 9, 2019

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.