Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The captain is in the port in the morning."

Dịch:Người thuyền trưởng ở cảng vào buổi sáng.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DngCtTng
DngCtTng
  • 25
  • 23
  • 40

'thuyền trưởng ở hải càng vào buổi sáng ' Mod sửa lại lỗi chính tả nhé : 'càng' ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huuhaibuh

vãi càng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Kienlinh1

thuyền trưởng ở bến tàu vào buổi sang mà cũng không được à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynKhanh995270

Đm..cl...

1 tháng trước

Thảo luận liên quan