1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He produces expensive object…

"He produces expensive objects."

Dịch:Anh ấy sản xuất những vật đắt tiền.

August 12, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nvdminh

Anh ấy sản xuất những vật dụng đắt tiền mà sai là sao?


https://www.duolingo.com/profile/HoangTuanK1

Cũng dịch vậy mà bị sai =.=


https://www.duolingo.com/profile/nghiahust

"Anh ấy sản xuất những thứ đắt tiền" I think it's also a right answer.


https://www.duolingo.com/profile/ngnnguyn837738

It is reading very fast


https://www.duolingo.com/profile/th898w

Những đồ cũng sai


https://www.duolingo.com/profile/hieu412864

Sao không có "the" nhỉ.


https://www.duolingo.com/profile/VnOanh9

Trời! Sai mất rồi

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.