Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He produces expensive objects."

Dịch:Anh ấy sản xuất những vật đắt tiền.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nvdminh

Anh ấy sản xuất những vật dụng đắt tiền mà sai là sao?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangTuanK1

Cũng dịch vậy mà bị sai =.=

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nghiahust

"Anh ấy sản xuất những thứ đắt tiền" I think it's also a right answer.

4 năm trước