"Heproducesexpensiveobjects."

Dịch:Anh ấy sản xuất những vật đắt tiền.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nvdminh

Anh ấy sản xuất những vật dụng đắt tiền mà sai là sao?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangTuanK1

Cũng dịch vậy mà bị sai =.=

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nghiahust

"Anh ấy sản xuất những thứ đắt tiền" I think it's also a right answer.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnnguyn837738

It is reading very fast

1 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.