"Anh ấy và cô ấy là anh em ruột."

Dịch:He and she are siblings.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieug0

cho em hỏi: tại sao sibling lại thêm "s" ?, trong khi nó vẫn có thể đi một mình, thêm "s" và không thêm có gì khác nhau?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BoTom2014

cho em hỏi: tại sao sibling lại thêm "s" ?, trong khi nó vẫn có thể đi một mình, thêm "s" và không thêm có gì khác nhau? Cùng thắc mắc với bạn

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.