"Bột sữa"

Dịch:The milk powder

August 12, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thanhhaff

mình gặp yêu cầu dịch " he wants milk powder" nên dịch" anh ấy muốn bột sữa" máy báo sai , phải dịch là " anh ấy muốn sữa bột" nhưng câu này lại dịch là bột sữa, why? why? why?

March 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HieuLe949885

Lần đó mình cũng bị như vậy và có thể hiện bức xúc bằng một bài phân tích khá là dài. Không biết đáp án đã được hiệu chỉnh lại chưa.

April 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Loannguyn12

mấy bạn nhớ dai hơ :v

May 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/sytruong135

powder milk là sữa bột, con milk powder là bột sữa, cả hai đều là danh từ mà

January 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

Hoan hô, đáp án đã được hiệu chỉnh. Chính xác.

September 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HuyenNguye933834

)O'l' 9' Ll(

October 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/chiennt1024

"Bột sữa" Dịch: The milk powder

June 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

The milk powder, The milk powder, The milk powder, The milk powder, The milk powder, The milk powder, The milk powder, The milk powder, The milk powder, The milk powder, The milk powder, The milk powder

July 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/danghoangan2006

Gun powder

June 28, 2018

https://www.duolingo.com/profile/tominhhung

Sao lại có the vậy các bạn

March 5, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.