"Bột sữa"

Dịch:The milk powder

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhhaff
thanhhaff
  • 25
  • 25
  • 19
  • 215

mình gặp yêu cầu dịch " he wants milk powder" nên dịch" anh ấy muốn bột sữa" máy báo sai , phải dịch là " anh ấy muốn sữa bột" nhưng câu này lại dịch là bột sữa, why? why? why?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Lần đó mình cũng bị như vậy và có thể hiện bức xúc bằng một bài phân tích khá là dài. Không biết đáp án đã được hiệu chỉnh lại chưa.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Loannguyn12

mấy bạn nhớ dai hơ :v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/sytruong135

powder milk là sữa bột, con milk powder là bột sữa, cả hai đều là danh từ mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Hoan hô, đáp án đã được hiệu chỉnh. Chính xác.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyenNguye933834

)O'l' 9' Ll(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChinNoong1

"Bột sữa" Dịch: The milk powder

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The milk powder, The milk powder, The milk powder, The milk powder, The milk powder, The milk powder, The milk powder, The milk powder, The milk powder, The milk powder, The milk powder, The milk powder

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danghoangan2006

Gun powder

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.