Duolingo is the most popular way to learn languages in the world. Best of all, it's 100% free!

https://www.duolingo.com/domxik

thiết bị trên duolingo

streak là gì vậy mình ko hiểu về nó lắm !!!!

0
3 years ago

1 Comment


https://www.duolingo.com/TraiSG
TraiSG
  • 17
  • 3
  • 3

Streak là chuỗi ngày đạt mục tiêu liên tục, nhằm khuyến khích người học liên tục, nghỉ 1 ngày là streak về 0 (nếu không mua sẵn đóng băng streak)

1
Reply3 years ago