https://www.duolingo.com/domxik

thiết bị trên duolingo

streak là gì vậy mình ko hiểu về nó lắm !!!!

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TraiSG
TraiSG
  • 17
  • 3
  • 3

Streak là chuỗi ngày đạt mục tiêu liên tục, nhằm khuyến khích người học liên tục, nghỉ 1 ngày là streak về 0 (nếu không mua sẵn đóng băng streak)

4 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.