https://www.duolingo.com/profile/domxik

thiết bị trên duolingo

streak là gì vậy mình ko hiểu về nó lắm !!!!

August 12, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TraiSG

Streak là chuỗi ngày đạt mục tiêu liên tục, nhằm khuyến khích người học liên tục, nghỉ 1 ngày là streak về 0 (nếu không mua sẵn đóng băng streak)

August 12, 2014
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.