Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/domxik

thiết bị trên duolingo

streak là gì vậy mình ko hiểu về nó lắm !!!!

0
4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TraiSG
TraiSG
  • 17
  • 3
  • 3

Streak là chuỗi ngày đạt mục tiêu liên tục, nhằm khuyến khích người học liên tục, nghỉ 1 ngày là streak về 0 (nếu không mua sẵn đóng băng streak)

1
Trả lời4 năm trước