"We want them to use their real name."

Dịch:Chúng tôi muốn họ dùng tên thật của mình.

4 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/toandkt

Trong câu này "they" có lẽ chỉ người vì người mới có "real name". Vậy chăng câu tiếng Anh nên là "real names"? (số nhiều)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HuongNT

1 lỗi chính tả - Chúng tôi muốn họ sủ dụng tên thật của họ // sử dụng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Cảm ơn bạn, mình sẽ chỉnh lại đáp án

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hungbin1

Hello trang

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/hungbin1

Bạn người nước nào

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/SonPham861746

"Chúng tôi muốn họ dùng tên thật." Trong tiếng việt ai cũng biết là họ dùng tên thật của họ, mình nghĩ đáp án này cũng nên được chấp nhận.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

T6oi lại bị lỗi vo duyên. THẬT là sai phải là THỰC mới đúng. Bạn nào giải thích dùm

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

đáp án đã được thêm vào ha ^ ^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/luuphuong6

Thank you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MnhTmL

Report đi bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ConMeo1

"Chúng tôi muốn họ dùng tên thật " sao lại sai. Ngắn gọn và đầy đủ nghĩa.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nk_1612

"muốn" thì được, "mong" thì không chấp nhận :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duongpt2

Trong tiếng Việt chỉ cần nói thế này là đủ rồi: "chúng tôi muốn họ dùng tên thật"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhvinh1

tôi nghĩ their phải đi với số nhiều names

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We want them to use their real name, We want them to use their real name, We want them to use their real name, We want them to use their real name, We want them to use their real name, We want them to use their real name, We want them to use their real name, We want them to use their real name

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.